FGT i Associats és una consultoria que des de fa més de 20 anys, està centrada en exclusiva en la tramitació d’incentius fiscals i captació d’ajuts públics, nacionals i internacionals per a projectes d’R+D+i.

FGT i ASSOCIATS

Consultoria R+D+i.

A FGT i Associats entenem que les activitats innovadores són una eina fonamental pel desenvolupament econòmic i industrial i un element estratègic per la competitivitat industrial.

Des de FGT i Associats oferim recolzament a les empreses per rendibilitzar les seves activitats de R+D+i a través de la gestió de la finançament, agilitzant i reduint la carrega de treball del client, en especial la dels tècnics i responsables de R+D+i.

Els nostres serveis

SERVEIS

Deduccions fiscals R+D+i

Deducció del Impost sobre Societats del 59% de la despesa en el cas de projectes de Recerca i Desenvolupament, i del 12% en el cas de projectes de Innovació Tecnològica.

Més informació

Deduccions fiscals por mostrari tèxtil

Deducció en l’Impost sobre Societats del 12% de la despesa en activitats de disseny i definició, i materialització de prototips o creació de prototips i mostrari segons la tipologia de mostrari..

Més informació

Bonificacions personal investigador exclusiva R+D+i

Bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per el personal dedicat en exclusiva a R+D+i.

Més informació

Patent box

Incentiu fiscal en la base imposable per ingressos derivats de la cessió (o transmissió en alguns casos) de determinats actuïs intangibles.

Més informació

Gestió d’ajuts públics

Gestió dels diferents ajuts públics i subvencions per finançar les actuacions i inversions dirigides a la creació d’ocupació, el creixement, la productivitat i en definitiva la millora de la competitivitat (R+D+i, internacionalització, inversió tecnològics, etc…).

Més informació

Aspectes més destacats

COMPATIBILITAT

Els ajuts són compatibles amb les deduccions fiscals per R+D+i, i en general amb altres ajuts i les bonificacions pel personal investigador.

COMPETITIBITAT

Els ajuts i subvencions impulsen la innovació, internacionalització, inversió, creació d’ocupació i competitivitat de les empreses.

AJUTS PÚBLICS

Ajuts públics

Consulti des d’aquí les ajudes i subvencions públiques més recents totes elles gestionades per FGT

Per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb FGT i l’atendrem amb molt de gust.

CONSULTAR AJUDES