Empresa

FGT i Associats és una consultoria que des de fa més de 20 anys, està centrada en exclusiva en la tramitació d’incentius fiscals i captació d’ajuts públics, nacionals i internacionals per a projectes d’R+D+i.

Realitzem un treball enfocat directament al client, pel que com a soci estratègic el nostre objectiu és la recerca de finançament per la gestió de R+D+i, des de la gestació de l’idea del projecte fins la seva entrada al mercat.

MISSIÓ

¿Què fem?

Des de FGT i Associats tenim la Missió de donar resposta a les necessitats dels nostres clients en la seva R+D+i permetent-los:

  • Incrementar les seves oportunitats
  • Millorar els seus resultats empresarials i la seva rendibilitat
  • Enfortir la seva competitivitat en el mercat
  • Potenciar el desenvolupament tecnològic

Això ho fem possible a través d’assessorament fiscal, recerca d’ajuts i gestió de la innovació, des de una estratègia de cooperació i partint de les necessitats detectades, potencial i entorn del client.

Donem suport a les empreses per a rendibilitzar les seves activitats de R+D+i.

VISIÓ

¿Com ho veiem?

L’objectiu principal de FGT i Associats és convertir-se en un dels elements clau per la millora de la competitivitat dels seus clients, aportant serveis molt especialitzats per obtenir ajuts i incentius fiscals, podent-nos adaptar en tot moment a les seves necessitats.

L’equip tècnic de FGT i Associats està format per Enginyers especialitzats en diversos sectors. Des de FGT i Associats assessorem a les empreses en la gestió del finançament del seu R+D+i, focalitzant en el tractament integral dels Incentius Fiscals per R+D+i i la gestió de les convocatòries d’ajuts i subvencions públiques.