Deduccions fiscals per mostrari

Deduccions fiscals per mostrari

Mostrari

Les deduccions fiscals per activitats d’Innovació Tecnològica (iT) inclouen el concepte de mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de la marroquineria, del joguet, del moble i de la fusta, sempre que no puguin convertir-se o utilitzar-se per aplicacions industrials o per la seva explotació comercial.

S’entén per mostrari el resultat de les activitats realitzades pel desenvolupament d’un conjunt de prototips potencialment convertibles en un nou producte, i com despeses deduïbles els relacionats amb les activitats de disseny i definició, i materialització de prototips o creació de prototips i mostrari segons la tipologia de mostrari. La realització de mostrari permet recuperar a les empreses un 12% de les despeses deduïbles per iT.

La realització de mostrari permet recuperar a les empreses un 12% de les despeses deduïbles per iT