Gestió d’ajuts públics

Gestió d’ajuts públics

Els ajuts i subvencions públics són un dels principals instruments que tenen les empreses per finançar les seves actuacions i inversions dirigides a la creació d’ocupació, el creixement, la productivitat i en definitiva la millora de la competitivitat (R+D+i, internacionalització, inversió tecnològica, etc…)

Aquests instruments són canalitzats per organismes públics amb els seus programes i lineas de finançament o bé per mitja de convocatòries en concurrència competitiva, tant a nivell nacional, regional com europeu; i es concedeixen en forma de subvenció a fons perdut o préstecs en condicions favorables.

Els aspectes més destacables dels ajuts i subvencions públiques són:

 • Impulsen la innovació, internacionalització, inversió, creació d’ocupació i competitivitat de les empreses.
 • Van dirigides a estimular activitats en determinades àrees o sectors on la diferencia entre la rendibilitat pública i privada es major.
 • Financen actuacions previstes per les empreses: les empreses presenten el projecte a una agencia pública que opera a nivell estatal, regional o europea, i aquestes s’encarreguen d’avaluar i decidir sobre la seva concessió.
 • Fomenten la col·laboració entre empreses i centres tecnològics, universitats, organismes públics d’investigació, etc…
 • Són compatibles amb les deduccions fiscals per R+D+i i en general amb altres ajuts i les bonificacions pel personal investigador.

 

AJUTS


 

 • PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT INDIVIDUALS (PID):

Projectes de Recerca i Desenvolupament individuals per la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei presentats per una única empresa. Més info

 • PROJECTES DE R+D EN COOPERACIÓ TECNOLÒGICA NACIONAL (PID)

Projectes de Recerca i Desenvolupament Individuals per la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei presentats per una agrupació empresarial nacional. Més info

 • PROJECTES DE COOPERACIÓ TECNOLÒGICA INTERNACIONAL (PID)

Projectes de Recerca i Desenvolupament individuals per la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei presentat per una agrupació empresarial internacional. Més info

 • LINIA DIRECTA D’INNOVACIÓ:

Suport a projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies innovadores a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l’empresa. Més info

 • REPTES COL·LABORACIÓ

Ajut per a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d’investigació. Més info

 • ENISA – CREIXEMENT

Préstec participatiu no convertible per PIMES per finançar projectes empresarials enfocats a l’expansió i millora competitiva. Més info

 • ENISA – JOVES EMPRENEDORS

Préstec participatiu no convertible per PIMES liderades per joves de nova constitució. Més info

 • ENISA – EMPRENEDORS

Préstec participatiu no convertible per PIMES liderades per emprenedors de nova constitució. Més info

 • NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA – NUCLIS NACIONALS

Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o en col·laboració, d’activitats de R+D portades a terme a Catalunya. Més info

 • REINDUSTRIALITZACIÓ I ENFORTIMENT DE LA COMPETITIVITAT INDUSTRIAL

Suport financer a la inversió industrial. Més info